Visie


Stichting MeforYou richt zich op de relaties, ex-relaties en gezinsleden van de geüniformeerde en voormalig geüniformeerde. Zij doet dit in aanvulling op bestaande organisaties en voorzieningen en zal, daar waar dit het belang van haar missie dient, samenwerking zoeken. Zij treedt daarbij niet in het domein van de professionele zorg- en hulpverlening en ondersteuning bij juridische of financiële kwesties.

Stichting MeforYou is een initiatief van ervaringsdeskundigen, die weten wat het is om geconfronteerd te worden en om te gaan met een (voormalig) geüniformeerde met psychische klachten als gevolg van de inzet in de uitoefening van zijn/haar taakuitvoering, die zich willen inzetten om anderen die hier ook mee worden geconfronteerd te helpen en ondersteunen. Belangrijk hierbij is hun ervaring, dat de ontkenning dat er iets aan de hand is kan leiden tot het ongemerkt terecht komen in een situatie, waarin een steeds grotere wissel wordt getrokken op de relatie en de gezinsleden van betrokkene, die in het uiterste geval zelfs tot escalatie kan leiden.

Vroegtijdig signaleren helpt een hoop narigheid voorkomen en is daarom een speerpunt in onze activiteiten. Het pro-actief geven van informatie en voorlichting aan relaties en gezinsleden, instanties, werkgevers, zorg- en hulpverleners en de geüniformeerde zelf, in combinatie met de mogelijkheid bij ons terecht te kunnen met vragen, schept hiervoor de basis.

Stichting MeforYou wil laagdrempelig zijn en kent daarom geen lidmaatschap. Teneinde de privacy te waarborgen wordt er een strikt privacybeleid gehanteerd. 

Stichting MeforYou biedt een veilige omgeving voor (het) gesprek(ken) met onze ervaringsdeskundigen, juist in een fase die zich voor de relatie/het gezinslid kenmerkt door onzekerheid. In alle rust en privacy wordt op discrete wijze samen gekeken naar de (eventuele) problematiek, geleerd hier bewust mee om te gaan en de impact ervan te bespreken. Op basis daarvan kan dan de (eventuele) noodzaak om stappen te ondernemen worden vastgesteld.
Afhankelijk van de uitkomst van dit (deze) gesprek(ken), biedt MeforYou de relaties en/of gezinsleden de mogelijkheid in contact te blijven/komen met anderen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden en ervaringen met hen te delen.

MeforYou zet zich in voor de erkenning van de belangen van de onze doelgroep door overleg te voeren met partijen die hierin een verantwoordelijkheid hebben en door hen in voorkomend geval hierop aan te spreken.Deze website is gehost en gemaakt door Webplace4u uit Bennekom

Copyright © 2015. All Rights Reserved.