PTSS

Meforyou en PTSS: ik nu eerst

Om voor een ander te zorgen, moet je goed voor jezelf zorgen: ik eerst
Partners, naastbetrokkenen van mensen met PTSS of psychische problemen, geven alles en vergeten vaak zichzelf. Zo is de naam van onze stichting ook ontstaan: nu ik even eerst. Jezelf wegcijferen voor de ander is begrijpelijk, maar funest voor je eigen gezondheid en welzijn. Lees meer >> 

De ander: signaleren van PTSS of andere psychische klachten 
Stichting MeforYou maakt zich sterk voor het (zo vroeg mogelijk) signaleren van symptomen van psychische klachten en PTSS, door relaties en/of professionals. Want hoe eerder je weet wat er speelt, hoe beter je er mee om kunt gaan en erger kunt voorkomen. Bij je relatie én bij jezelf! 

Achter een vermoeden van psychische klachten zit een scala van mogelijke oorzaken. 
Daartoe behoren klachten die kunnen worden veroorzaakt door een stressvolle schokkende ervaring, een ingrijpende gebeurtenis of een langdurige opeenstapeling van stressvolle omstandigheden, dan kan zich mogelijk PTSS ontwikkelen.
 

Wat zijn PTSS symptomen?

 concentratie- en geheugenproblemen; 
•  schrikachtig op ogenschijnlijk gewone zaken;
•  ongegronde woede uitbarstingen;
•  weinig tot geen interesse voor de omgeving;
•  last van somberheid en depressieve buien;
•  slecht slapen en/of last van nachtmerries;
•  last van flashbacks;
•  verslechtering van contact;
•  in zichzelf terugtrekken;
•  de bank wordt steeds meer als slaapplek gebruikt met het excuus dat hij of zij ’s nachts zo slecht geslapen heeft;
•  trekt zich langzaam maar zeker terug uit het sociaal leven omdat de drukte als een belasting wordt ervaren;
•  verhoogde kans op verslavingsgevoeligheid (alcohol, drugs, gokken, kooplust);

Oorzaak of gevolg?
Huiselijk geweld en seksueel misbruik veroorzaken traumatische ervaringen. Vanuit deze traumatische ervaringen kunnen psychische problemen ontstaan. Ook mensen met deze ervaringen kunnen terecht bij Stichting MeforYou.

Blijf er niet alleen mee zitten!
Wil je praten met iemand die ook ervaring heeft met PTSS? Je kunt ons bellen op de volgende telefoonnummers 06 33 469 554 of 06 10 935 364

 

 

 Deze website is gehost en gemaakt door Webplace4u uit Bennekom

Copyright © 2015. All Rights Reserved.