Raad van advies

 


Naam: Mary den Bleijker-Ruedisueli

Beroep: Luitenant-kolonel b.d van de Koninklijke Marechaussee, sinds 01 april 2014. 

Bgr staat: Gehuwd

Missie: Kosovo 2006/2007

Op dit moment leven mijn man Bart en ik met onze twee honden op een oude boerderij in Brabant. 
Daar genieten wij van onze vrije tijd en alles wat onze omgeving te bieden heeft. 
Mijn laatste functie binnen defensie was stafofficier Koninklijke Marechaussee van de Inspecteur 
Generaal van de Krijgsmacht (IGK). In deze functie was ik ook belast met de individuele bemiddelingsverzoeken van veteranen, met name veteranen met PTSS. Hierdoor ben ik in aanraking gekomen met partners van veteranen. Met de meeste veteranen en hun partners gaat het thuis uitstekend, maar soms als er opeens toch problemen zijn met een veteraan binnen de relatie en het gezin is het niet altijd even duidelijk voor partners en/of relaties waar je heen kunt met je vragen. 

Met de oprichting van de Stichting MeforYou zijn er ervaringsdeskundigen die kunnen luisteren en indien nodig de juiste te bewandelen route kunnen aangeven.
Sinds de eerste bijeenkomst van een aantal partners van veteranen en vertegenwoordigers van instanties binnen defensie belast met de veteranenzorg is  mijn interesse in en verbondenheid met partners van veteranen (met PTSS) alleen maar toegenomen.  Graag ben ik dan ook lid van de raad van advies  van de Stichting MeforYou om zo een bijdrage kan leveren.


   

Angelien Eijsink is sinds 2003 Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid (PvdA), waar zij zich als woordvoerder Defensie al vele jaren hard maakt voor Veteranen en hun thuisfront. Op 1 juni 2012 kreeg zij in Utrecht het Verenigingskruis van Verdienste van de Bond van Wapenbroeders opgespeld. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan personen die zich nationaal of internationaal bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor veteranen en actieve militairen. Zij heeft in 2010 een initiatiefwetvoorstel ingediend dat maatschappelijke erkenning en medische zorg voor veteranen regelt. Dit wetsvoorstel is in 2012 zonder tegenstemmen aangenomen.


Naast het woordvoerderschap voor Defensie is zij ook woordvoerder oorlogsgetroffenen, voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, en Vicepresident van de NAVO Parlementaire Assemblee.


   

Mijn naam is Ursula Hendriks-van den Bos, eigenaar Psychocare.

Ik ben 20 jaar werkzaam als (gezondheidszorg)psycholoog, daarnaast ben ik onder andere ook cognitief gedragstherapeut, Supervisor VGCt en EMDR-therapeut.
De laatste jaren ben ik werkzaam in mijn eigen praktijk.Binnen Psychocare behandel ik de meest voorkomende psychische klachten binnen de generalistische basis ggz en ben ik gespecialiseerd in traumaverwerking waaronder PTSS en overige traumaverwerking door middel van EMDR en cognitieve gedragstherapie. 
Ik maak deel uit van een landelijk netwerk: Netwerk Traumatisch Verlies. Hierdoor heb ik extra kennis en ervaring met het behandelen en begeleiden van nabestaanden na moord en andersoortig traumatisch verlies.
Daarnaast werk ik ook voor een PTSS-kliniek en het Instituut voor Psychotrauma.
PTSS kan zeer invaliderend zijn voor een geüniformeerde, maar zeker ook voor het gezin waar
iemand deel vanuit maakt.
Het toegeven aan jezelf en anderen dat je klachten hebt en er zelf niet uitkomt, voelt soms als
gezichtsverlies. 
Voor partners en kinderen is het heel zwaar iemand te zien worstelen en kun je je machteloos voelen als je iemand niet direct kan helpen. 
Daarnaast blijkt dat geüniformeerden soms jaren met PTSSklachten rondlopen voordat het wordt 
onderkend.
Ik draag Stichting Me for You een warm hart toe omdat de Stichting bestaat uit bevlogen mensen die 
zelf hebben ervaren wat het is om om te gaan met een gezinslid (geüniformeerde) met PTSS.
Vanuit hun eigen ervaring willen zij andere gezinsleden helpen enerzijds in het eerder herkennen van
klachten bij hun naasten maar anderzijds ook hoe daarnaast goed te blijven zorgen voor zichzelf.
Naast mijn professionele ervaring weet ik ook uit eigen persoonlijke ervaring hoe zwaar het kan zijn 
om goed om te gaan met een gezinslid met een angststoornis en hoe belangrijk het is om goed voor 
jezelf te blijven zorgen, naast er te zijn voor de ander.
Ik ben daarom verheugd om vanuit mijn professie en ervaring een bijdrage te kunnen leveren aan 
Stichting MeforYou door middel van advisering en het delen van kennis.

 
   

 

 

 

  

 

 

Deze website is gehost en gemaakt door Webplace4u uit Bennekom

Copyright © 2015. All Rights Reserved.